STRÖMSHOLMS UTVECKLINGS AB

Verksamhetsinriktning

Vision

STUTABs vision är att Strömsholm ska vara Nordens mötesplats och kompetenscenter inom hästnäringen och för hästintresserade människor.

Mission

STUTAB vill bidra till att Strömsholms attraktionskraft förstärks genom utveckling av befintliga och nya verksamheter och fler arbetstillfällen.  

Verksamhetsidé

STUTAB är ett utvecklingsbolag som har till uppgift att främja en positiv utveckling och tillväxt inom Strömsholmsområdet.

PROJEKT & PROGRAM

Historik och framtid

Hästar har funnits på Strömsholm sedan Gustav Vasas tid. Han grundade här ett hovstuteri som sedan omorganiserades till ett statsstuteri och blev senare hingstdepå. Fortfarande i dag är hästar på Strömsholm en välbekant syn för besökare.

Jan Mårtenson skriver i sin bok ”Ridkonsten i Sverige” att det inte är någon överdrift att påstå att verksamheten på Strömsholm, från 1500-talet och framåt, har haft avgörande betydelse för svensk ridutbildning och ridsport, det som en gång varit ett militärt reservat har nu blivit en växande folkrörelse.

De svenska framgångarna, inte minst i olympiska sammanhang, har sina rötter i det gamla slottet vid Kolbäcksån, drottningarnas slott. Det var här det började. I dag är Strömsholm ett betydande hippologiskt centrum.

STUTAB bildades 1993 av Hallstahammars kommun, Hk, Svenska Ridsportförbundet, SvRF, och Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, för att stärka och utveckla verksamheten på Strömsholm. Under åren har stora investeringar gjorts i området till ett värde av ca 200 miljoner kronor. Som exempel kan nämnas ett antal ridhus, konferens-/övernattningsmöjligheter i Thottska villan, Knytpunkten och Ridsportens Hus.

Verksamheterna inom Strömsholmsområdet har haft en bra utveckling och positiv trend under många år och dessa verksamheter blir allt viktigare för samhällsutvecklingen. Nu vill STUTAB höja ambitionsnivån ytterligare och med förenade krafter stärka Strömsholms attraktionskraft genom utveckling av befintliga och nya verksamheter. Samverkan inför framtiden är viktigare än någonsin. För STUTAB är det en självklarhet att arbeta tillsammans för att nå bästa möjliga effekt.

Ägarnas vilja och ambition

Hallstahammars kommuns mål och vision för Strömsholm är att hästnäringen fortsätter att utvecklas och har fortsatt hög kvalité och att Strömsholm ska vara en av landets främsta mötesplatser och kompetenscenter för hästnäringen.

Svenska Ridsportförbundet ser Strömsholm som ett av förbundets centra för utbildning, träning och utvecklingsfrågor. Målet är alltid leverera verksamhet av hög kvalitet som skapar den bästa förutsättningen för ridsportens utveckling i hela landet.

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor och hanterar många av näringens gemensamma frågor utifrån visionen ”hästen utvecklar och förenar Sverige”. Ett annat verksamhetsområde är forskning, innovation och utveckling.

Stiftelsen Strömsholm Djursjukvård har som ändamål att främja specialiserad djursjukvård i Strömsholm. Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att äga och utveckla egendom som nyttjas för att bedriva specialiserad djursjukvård i Strömsholm samt lämna stöd till forskning och utveckling inom samma område.

STUTAB’s roll

Bolagets roll är att vara en plattform och katalysator för olika utvecklingsprojekt där flera aktörer kan samverka. Bolaget skan agera projektägare och medverka till olika former av projektfinansiering. STUTABkan också initiera och driva frågor som kan generera utveckling och en hållbar tillväxt inom Strömsholmsområdet

Utvecklingsområden

STUTAB har definierat ett antal strategiska utvecklingsområden att arbeta med och samverka kring fram till och med 2020

Strömsholm är i dagsläget Sveriges ledande hippologiska centrum och bör utvecklas för att bibehålla/förstärka denna ledande position och därmed vara en än mer naturlig mötesplats samt ett kompetenscenter för alla hästintresserade människor. Detta kan uppnås genom satsningar och samverkan inom dessa utvecklingsområden.

NY KONSTELLATION

Strömsholmsgruppen

Inom Strömsholmsområdet finns Strömsholmsgruppen, som är ett nätverk av bl a följande aktörer verksamma på området samt viktiga samarbetspartners:

Gruppen har en viktig roll genom att både aktivera och bibehålla engagemang inomStrömsholmsområdet och är av vitalt intresse för att skapa delaktighet. I nätverket ingår, förutom de verksamheter som finns på Strömsholm (se ovan), flera viktiga och betydande samarbetspartners som bl a Hallstahammars kommun, Hästnäringens Nationella Stiftelse, Statens Fastighetsverk, Region Västmanland och Länsstyrelsen i Västmanland.

STUTAB:s roll är att vara sammankallande och initiera samverkan mellan olika verksamheter för gemensam utveckling.

Här är några av de verksamheter med spetskompetens inom sina respektive områden som finns på Strömsholm:

Ridskolan Strömsholm

På Ridskolan Strömsholm utvecklas kunskap, hästar och människor. Vardagen på den anrika Riksanläggningen är full av utbildning, ridsport och därtill relaterad forskning.

Varje år startar över 200 studerande sin väg mot sitt drömyrke inom hästnäringen och nästan varje helg hålls här högklassiga tävlingar och ridsportevenemang som såväl lokala som internationella besökare tar del av.

www.stromsholm.com

Evidensia Djursjukvård

Evidensia har sedan starten 2012 vuxit och är idag en av Europas största och kvalitetsledande kedjor för djursjukvård. På Strömsholm finns Specialisthästsjukhuset och Specialistdjursjukhuset.

Båda djursjukhusen erbjuder specialister och avancerad utrustning. Evidensia satsar på kompetens och bedriver utbildning och klinisk forskning.

www.evidensia.se

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet verkar för att främja ridning, körning och voltige som motion, folksport och tävlingsidrott samt att sprida kunskap om god hästhållning och säker hantering av hästar.

Ridsportförbundet har över 150 000 medlemmar i drygt 900 föreningar organiserade i 19 distrikt runt om i landet.

www.ridsport.se

Strömsholms Slott

Strömsholms Slott är ett av de tio Kungliga Slotten. Karl X Gustavs änka Hedvig Eleonora drev många stora byggnadsprojekt på Strömsholm. Hon uppförde det nya slottet. Nicodemus Tessin den äldre fullbordade slottet som stod färdigt 1675.

I dag är slottet med de gröna omgivningarna ett omtyckt utflyktsmål. Till slottets sevärdheter hör 1700-talsinredningar. På slottet finns även en betydande samling svenskt måleri från 1600-talet, bland annat David K. Ehrenstrahls målningar av Karl XI:s livhästar.

www.kungahuset.se

Svenska Islandshästförbundet

www.icelandichorse.se

Svenskt Grand National

www.svensktgrandnational.se
Kungabesök i Strömsholm 2013. Kungaparet anländer till Strömsholms stallplan med häst och vagn.

Kungaparet anländer till Strömsholms stallplan med häst och vagn vid besöket 2013

STRÖMSHOLMS UTVECKLINGS AB