PROJEKT HÄSTMUSEUM

Idén om att etablera Sveriges första hästmuseum i Strömsholm har diskuterats vid flera tillfällen de senaste åren. En förstudie är framtagen, som bland annat föreslår ett annorlunda koncept, där alla aktörer som vill vara med, har egna utställningar som visar på utvecklingen kring hästen utifrån deras perspektiv. Det gör att besökaren kan promenera runt i Strömsholm och se flera olika utställningar hos de många företagen och aktörerna på området. Hästmuseet blir alltså ett koncept som hålls ihop av gemensam kommunikation, marknadsföring och projektsamordning, men med fristående utställningar.

Avsikterna med hästmuseet är:

  • Att visa upp hästens värde i historien, nutiden och framtiden utifrån de olika aktörernas perspektiv

  • Att bättre ta hand om befintliga besökare och turister som kommer till Strömsholm

  • Att locka fler besökare och turister till Strömsholm och därmed öka kunskapen om hästens betydelse

Huvudmannaskap för Hästmuseum

Juridisk och administrativ huvudman för Hästmuseum är STUTAB, Strömsholms Utvecklings AB. STUTAB sköter den ekonomiska redovisningen och är huvudman för ansökningar av externa medel. När Hästmuseum är igång, ska verksamheten ha en egen organisation/huvudman.

Finansiering

Projektet ”Hästmuseum” finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt av Leader.

 

Styrning av Hästmuseum

Hästmuseums verksamhet och inriktning styrs av aktörerna som valt att stötta Hästmuseum.

Aktörerna är: Ridskolan Strömsholm/HNS, Strömsholms slott, Ackordhäststiftelsen/Beridna Högvakten, Strömsholms Ridsportförening, Hallstahammars kommun, Evidensia Specialisthästsjukhuset och Svenska Ridsportförbundet.

Hästmuseum

Kontakta oss om hästmuseet