STRÖMSHOLMS UTVECKLINGS AB

BOLAGETS ÄGARE

Svenska Ridsportförbundet (SvRF)

Svenska Ridsportförbundet verkar för att främja ridning, körning och voltige som motion, folksport och tävlingsidrott samt att sprida kunskap om god hästhållning och säker hantering av hästar.

Svenska Ridsportförbundets kansli finns i Ridsportens Hus på Herrskogsvägen 2 på Strömsholm.

www.ridsport.se

Hallstahammars kommun (Hk)

Kommunens mål för Strömsholm är att hästnäringen fortsätter att utvecklas och har fortsatt hög kvalité.

Strömsholm ska vara en av landets främsta mötesplatser och kompetenscenter för hästnäringen.

www.hallstahammar.se

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)

Som en paraplyorganisation arbetar Hästnäringens Nationella Stiftelse för och med hästnäringen. Visionen är tydlig: Hästen utvecklar och förenar Sverige.

HNS har det organisatoriska och administrativa ansvaret för Ridskolan Strömsholm.

www.nshorse.se

STYRELSE

Ledamöter

Suppleanter

Kungaparet besöker Strömsholm 2013

Kungaparets besök på Strömsholm 2013. Presentation av Ridskolan Strömsholm.